O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky
Antivibrační materiály; tlumení kročejového hluku > Antivibrační rohože

Antivibrační rohože pro průmysl a stavebnictví

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Oblast průmyslu je rovněž velmi široká a také zde je především vhodné využít tlumicích a elastických vlastností pryže. ELTEC membrány a pásy v kvalitě FS700 nebo GR850FS (GR900FS, GR950FS) se velmi úspěšně používají jako podkladová, dilatační nebo jednoduše dělicí vrstva mezi zdrojem vibrací (hluku) a okolní stavbou, resp. zařízením. Desky nebo membrány FS700GR nebo FS700 jsou navíc vhodné i z hlediska protihlukového. Elastické desky nebo pásy ELTEC GR900FS, GR850FS, FS700GR a FS700 nalézají široké uplatnění v oblasti průmyslu, dopravy a stavebnictví, nejlépe jako materiály potlačující vibrace (např. do základů strojů, budov, kolejišť, distanční pásy, protiskluzové pásy apod.). Lze je dodávat podle technických požadavků zákazníka v rozměrech 2000x1000 mm (nebo v menších přířezech na zakázku) a v tloušťkách od 4 do 60 mm.

Způsob aplikací (pokládky) je závislý na druhu použití, ve své podstatě je ale třeba vždy pamatovat na to, že pryžové membrány jakékoliv tvrdosti a houževnatosti vždy potřebují pevný podklad, vůči kterému tvoří izolační vrstvu. Lze je lepit či mechanicky upevňovat na konstrukce, volně pokládat (např. vodorovné antivibrační podložky strojů a zařízení), nebo se mohou i zalít čerstvým betonem (statické izolace základů staveb, nosníků, pilířů, vozovek, betonové patky pro uložení průmyslových strojů apod.....). Při těchto aplikacích opět připomínáme, že pryžové membrány a pásy je možné i přímo na místě jednoduchou formou řezat, dělit či jinak upravovat. K tomu jsou nejvhodnější rovné či ruční rotační nože (bezzubové).

Antivibrační materiály; tlumení kročejového hluku > Antivibrační rohože

Elastické tlumící díly GR 850 FS

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Elastické tlumící díly GR 850 FS

Vhodné pro využití v oblasti stavebnictví a průmyslu, pro tlumení hluků, vibrací a případně zátěží. Často využívané v průmyslových stavbách jako výrobní podlahy, chráničky a kabelové překlady.

Velmi houževnaté desky vyvinuté zejména pro tlumení vibrací, hluků, případně zátěží rovnoměrných, bez významných rázů a výkyvů. Výsledný efekt je velmi vysoký, při dlouhé životnosti materiálů. Vlastnosti se nemění ani v extrémních podmínkách ( vlhkost, teplota, prašnost apod.) Desky jsou také ideální pro využití v oblasti stavebnictví, prefabrikátů, kabelových rozvodů a chrániček.

Elastické tlumící díly GR 850 FS

• vyrábí se v rozměru 2000x1000 mm, na přání zákazníka lze materiál připravit do požadovaného rozměru.

EPDM barva

• standardní barevné provedení je černá, zelená, červená, na přání je možné dodat v melíru EDPM. Barevné provedení lze připravit pouze od tloušťky 10 mm.
• rozměry je možno upravit dle přání zákazníka za poplatek za štípání. Přesné ceny na vyžádání.

Technické parametry GR 850 FS
Objemová hmotnost 650 - 900 kg/m3
Tloušťka 4 - 60 mm
Rozměr 2000 x 1000 mm

Přílohy

POS GR850FS_2017.pdf
POS GR850FS_2017.pdf

Antivibrační materiály; tlumení kročejového hluku > Antivibrační rohože

Vysoce houževnaté elastatické díly FS 700

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Vysoce houževnaté elastatické díly FS 700

Vhodné pro využití v oblasti stavebnictví a průmyslu. Hojně využívány v dopravě a v budování dopravních cest a to včetně mostních konstrukcí. Ideální je pro uložení těžkých strojních zařízení při jejich kotvení a útlumu vibrací. Desky mají extrémní nostnost. Mimořádně houževnaté jednovsrtvené desky z gumového granulátu spojeného s polyuretanem. Vlastnosti se nemění ani při opakovaném extrémním namáhání (vlhkost, teplota, prašnost, deformace v tlaku).

Elastické tlumící díly FS 700

Vyrábí se v rozměru 2000x1000 mm, na přání zákazníka lze materiál připravit do požadovaného rozměru.

EPDM barva

• Standardní barevné provedení je černá, na přání je možné dodat v melírovém provedení EPDM.
• Rozměry je možno upravit dle přání zákazníka za poplatek za štípání. Přesné ceny na vyžádání.

Technické parametry FS 700
Objemová hmotnost 700 kg/m3
Tloušťka 4 - 60 mm
Rozměr 2000 x 1000 mm

Antivibrační materiály; tlumení kročejového hluku > Antivibrační rohože

Speciální antivibrační rohože USM 550; 700

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Speciální antivibrační rohože USM 550; 700

Jedná se o klasické granulátové desky pojené PU s velmi vysokými parametry tlumení. Jak je uvedeno v atestech výsledný efekt tlumení je přímo úměrný síle materiálů. Systém USM je hojně využíván také v oblasti podštěrkových rohoží a v oblasti podbetonového tlumení rázových vibrací vhodné pro využití v oblasti stavebnictví, průmyslu a dopravy. Často používáno v oblasti podštěrkových rohoží a v oblasti podbetonového tlumení rázových vibrací.

Antivibrační rohože USM 550, 700

• Vyrábí se v rozměru 2000x1000 mm, v černé barvě.
• Rozměry je možno upravit dle přání zákazníka za poplatek za štípání.

Technické parametry USM 550, 700
Objemová hmotnost 550 – 700 kg/m3
Tloušťka 10 - 60 mm
Rozměr 2000 x 1000 mm

Antivibrační materiály; tlumení kročejového hluku > Antivibrační rohože

Speciální tlumící a antivibrační desky s melírem EPDM

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Speciální tlumící a antivibrační desky s melírem EPDM

Vysoce houževnaté desky vyvinuté zejména pro tlumení vibrací, hluků. Výsledný efekt je velmi vysoký, při dlouhé životnosti materiálů. Desky jsou vhodné zejména pro využití ve fitness centrech pro uložení strojů, v posilovnách, tělocvičnách, při různých bojových sportech.

Velmi houževnaté jednovrstvé desky z gumového granulátu spojeného s polyuretanem. Vlastnosti se nemění ani v extrémních podmínkách maximálního namáhání (vlhkost, teplota, prašnost, deformace v tlaku).

Vyrábí se v rozměru 2000x1000 mm, na přání zákazníka lze materiál připravit do požadovaného rozměru.

EDPM
• Široká nabídka epdm granulátu, probarvení od 10% epdm, základ černý, na přání i celobarevné v epdm.
• Rozměry je možno upravit dle přání zákazníka za poplatek za štípání. Přesné ceny na vyžádání.

Technické parametry GR 900 FS, GR 1100 FS
Objemová hmotnost 950 – 1100 kg/m3
Tloušťka 5 – 50 mm
Rozměr GR 900 FS 2000 x 1000 mm
Rozměr GR 1100 FS 1260 x 1000 mm

Antivibrační materiály; tlumení kročejového hluku > Antivibrační rohože

Antivibrační rohože pro agrosegment - typ GR 950 FS; GR 1000 KAB

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Antivibrační rohože pro agrosegment - typ GR 950 FS; GR 1000 KAB

Vhodné pro ustájení a oddych zvířat. Hojně užíváno pro všechny váhové skupiny hospodářských a domácích zvířat.
Jsou to jednovrstvé desky z gumového granulátu spojeného polyuretanem. Materiály zajišťují potřebnou pevnost, tepelnou izolaci, propustnost a měkkost. Objemná hmotnost respektuje váhové zatížení na cm2 včetně aspektů podkov a jiné.

• Rozměry je možno upravit dle přání zákazníka za poplatek za štípání. Přesné ceny na vyžádání.

Technické parametry GR 950 FS, GR 1000 KAB
Objemová hmotnost 950 – 1000 kg/m3
Tloušťka 20 – 60 mm
Rozměr 2000 x 1000 mm

Přílohy

POS ELTEC950_2017.pdf
POS ELTEC950_2017.pdf

Antivibrační materiály; tlumení kročejového hluku > Antivibrační rohože

Tlumící systémy pro dopravu (Filler Block)

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Tlumící systémy pro dopravu (Filler Block)

Vhodné pro oblast železniční, silniční a tramvajové dopravy jako tlumiče hluku a vibrací (včetně oktávových frekvencí). Jedná se o speciální systém uložení železničních a tramvajových kolejnic. Tyto systémy jsou vhodné zejména pro městské kolejové koridory, historická centra měst, ale i pro jiné průmyslové a občanské zástavby.
Jsou to pryžové kompozity pojené polyuretanem. Tlumící prvky prokazatelně minimalizují hluk v tělese stavby a dále účinně chrání a izolují před korozivním proudem (bludný elektrický proud). Rozměrová charakteristika je dle zadání projektu a dále odpovídá potřebám finálního útlumu hluku a vibrací.

Objemová hmotnost je 600 – 1100 kg/m3.