O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky
Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

PCI-Elritan 140 (MASTERFLEX® 474)

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

PCI-Elritan 140 (dříve MASTERFLEX® 474) je jednosložková elastomerová těsnicí hmota na bázi polyuretanu.

Rozsah použití
• pro vnitřní i venkovní použití
• těsnící hmota do spár na stěny a stropy
• těsnící hmota do dilatačních spár v obytných budovách a v objektech občanské vybavenosti
• těsnící hmota pro prefabrikované dílce z betonu
• pro použití na trvale ponořených površích
• těsnící hmota do spár s dilatací větší než 20%
• těsnící hmota do spár vnitřních podlah
• na spáry vystavované střednímu chemickému a mechanickému zatížení.

Vlastnosti
• vysoký stupeň pružnosti (až do 20%)
• výborná schopnost zpětného přetvoření
• velká odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
• odolnost i v tropických klimatických podmínkách
• během doby neztvrdne a to ani v rozmezí teplot – 30°C a + 80°C
• materiál není termoplastický (po zahřátí nezměkne)
• výborná odolnost vůči UV záření
• minimální sklon k vytváření skvrn/migraci plastifikátoru
• jednosložkový materiál okamžitě připravený k použití
• uživatelsky příjemný – vynikající schopnost vytlačování/snadné plnění tlakových pistolí

Údaje o zpracování/technická data

Materiálně technologická data
Hmotnost cca 1,3 g/ml
Teplota zpracování v rozmezí +5 až +35 °C
Trvalé objemové roztažení cca 20%
Tvorba filmu při 20°C cca 1 hodinu
Tepelná odolnost v rozmezí -30 až +80 °C
Rychlost vytvrzování vrstvy cca 3 mm za 24 hodin
Tvrdost Shore A cca 30
Tažnost (ISO 8339) > 450%
Zpětné přetvoření > 80%
Modul pružnosti (ISO 37) při 20°C cca 0,45 N/mm2
Forma dodávky 600 ml hadice
Barevné odstíny
Šedá, bílá, černá, hnědá a béžová.

Skladování
V chladu a v suchu 12 měsíců v neotevřených originálních obalech skladovaných ve výše uvedených podmínkách

Přílohy

TL PCI Elritan 140 (12_2017)
TL PCI Elritan 140 (12_2017)

Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

PCI Elastoprimer

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

PCI Elastoprimer

Adhezní podkladová penetrace k úpravě podkladu při těsnění spár.

Rozsah použití
• Pro vnitřní i venkovní použití.
• Do spár na stěnách, podlahách a stropech.
• Jako penetrace boků spár před nanesením spárovacích hmot PCI.
• K zlepšení přilnavosti těsnících látek PCI na různých podkladech (viz tabulka penetrací PCI).

Vlastnosti produktu
• Zlepšuje přilnavost těsnících hmot PCI na různých podkladech.
• Umožňuje trvanlivé těsnění styčných spár a dilatačních spár, také na obtížných podkladech.
• Transparentní, barva podkladu zůstává zachována při použití PCI Elastoprimer 110, 150, 165 (PCI Elastoprimer 220 je červenohnědý, PCI Elastoprimer 145 je růžový).

Příprava podkladu
• Podklad musí být čistý, suchý, pevný a bez prachu, volných částic, olejů, mastnot a nečistot. Musí být splněny podmínky na připravenost podkladu dle příslušných výrobních listů jednotlivých těsnících hmot.

Zpracování PCI Elastoprimer
1. Okraje spár chránit před znečištěním penetrací (dále tmelem) samolepicí páskou.
2. 1-složkové typy PCI Elastoprimer jsou připraveny k okamžitému použití. U PCI Elastoprimer 220 se přidá tvrdící složka ke složce základní a důkladně se promíchá.
3. PCI Elastoprimer se nanáší na podklad štětcem a nechá se odvětrat. Nakonec se nanese během doby vhodné pro nanášení tmelu (viz tabulka "Údaje o zpracování, technická data") vhodný typ spárovací hmoty.

Upozornění
• Základní nátěr PCI Elastoprimer 145 popř. 150 se může nanášet bavlněnou hadrou.
• Výběr vhodné těsnící hmoty PCI dle technických listů.
• K dosažení bezvadné přilnavosti musí být dle údajů technických listů podklad řádně očištěn a připraven.
• V tabulce je uvedeno pro stejný podklad více typů PCI Elastoprimer. Mohou se použít alternativně.
• U těsnících hmot PCI držících bez penetrace lze použít také navíc ve spec. případech PCI Elastoprimer.

Přílohy

TL Elastoprimer 2_2013
TL Elastoprimer 2_2013

Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

Adeka P-201 - montážní bobtnavý těsnící tmel

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

DRUH:
jednokomponentní, bobtnavá pastovitá těsnící hmota.

POUŽITÍ:
• pro utěsnění pracovních spár a prostupů
• těsnění okolo ocelových nosníků a sloupů
• těsnění dilatací v místech použití dilatačních kovů (např. kovotahy, …)
• těsnění spár mezi prefabrikáty
• sanace netěsněných dilatací
• montáž podzemních světlíků
• zabezpečení přírub, těsnících profilů a těsnících plechů

VÝHODY:
• jednoduchá instalace
• kartuše s výrobkem je okamžitě připravená k aplikaci pomocí vytlačovacích pistolí standardních velikostí

ADEKA P-201 se vyznačuje především kontinuálním regulovaným bobtnáním a vysokou elastickou tvárností i v nabobtnalém stavu. Je odolná vůči velkému množství rozpouštědel a chemikálií.
Výborná přilnavost k betonu, kovu, plastům. Dá se aplikovat na vlhké podklady. Odpadá nutnost aplikací základových primerů.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: Uretan-Prepolymerizát
Barva: šedá
Hustota: 1,28 ± 0,15 g/m3
Tvrdost podle Shore A: 35 ± 10 (po vytvrzení)
Průtažnost: min. 500 %
Pevnost v tahu: min. 2,45
Lineární faktor bobtnání: 1,3
Viskozita: 3600 ps při 25°C
Přírůstek objemu [%]: 120 ± 20 (viz. graf)
Vytvrzování: cca. 1 mm / 24 hodin při 20°C a 60% relativní vlhkosti
Teplotní odolnost: -30°C až +60°C
Toxické vlivy na okolní prostředí: žádné
Skladování: při teplotách do 30 C, v suchém a mrazuvzdorném prostředí, chráněném před přímým působením slunce
Balení: jednotlivě; 320 ml kartuše; 1 karton = 6 kartuší

Přílohy

TL ADEKA_želex_2_2016
TL ADEKA_želex_2_2016
Prohlášení o shodě Adeka P201_zelex_3.1.2018
Prohlášení o shodě Adeka P201_zelex_3.1.2018

Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

MQ 100 master - bentonitové bobtnající těsnění

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Oblasti použití
• při aplikaci bentonitových těsnících pásů - eliminuje nerovnosti podkladu a zajišťuje dokonalý kontakt s betonovou plochou a těsnícím pásem
• pro lepení těsnících pásů v pracovních a dělících spárách
• pro podlepování přesahu bentonitových rohoží a geotextílií
• k utěsnění kabelových a trubkových průchodů i k vyplnění dutin a jiných trhlin v pozemních, inženýrských a vodních stavbách

Návod k použití:
Nanáší se přímo na styčné plochy stěrkou nebo vytlačovací pistolí z kartuše. Podklad na který je MQ 100 MASTER nanášen musí být suchý (maximálně vlhký), zbaven prachu a mastných nečistot.

Složení materiálu:
Lepící a těsnící tmel šedé barvy MQ 100 MASTER je vyroben na bázi bentonitu, obsahující jako emulgátor anionaktivní tenzid. Vyznačuje se vysokou elastickou přilnavostí a lepící schopností. Díky svému chemickému složení má schopnost při kontaktu s vodou expandovat.

Barva:
černá, tmavá šedá

Skladování:
maximálně 18 měsíců bez změny vlastností; skladování v suchých podmínkách.
Při skladování a zpracování není hořlavý ani toxický.
Teplota skladování a zpracování +1°C až 30°C.

Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nevhodnou manipulací a skladováním.

Balení:
kartuš 310 ml, salám 600 ml, kbelík 1 kg

Přílohy

TL MQ100 9_2014 želex
TL MQ100 9_2014 želex
Osvědč.o shodě MQ100_9_2012
Osvědč.o shodě MQ100_9_2012

Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

Těsnící profil do dilatačních spár

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Těsnící profil do dilatačních spár (Mirelon) je kruhového průřezu od Ø 15 - 50 mm a v balení od 30 - 100 m nebo v délkách 2 m.