O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky
Přerušení tepelných mostů - isonosníky > NOVOMUR prvky na přerušení tepelných mostů u paty zdiva

Schöck Novomur®

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Novomur®

Pro vyloučení tepelných mostů u paty zdiva

Je-li zdivo založeno na základech nebo nevytápěném suterénu, vzniká v oblasti paty zdiva masivní tepelný most. Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na tepelně-izolační vlastnosti je nutno tento detail účinně tepelně izolovat, aby se zabránilo tvorbě plísní, vzniku stavebních škod a zbytečně vysokým nákladům na vytápění.

Společnost Schöck proto vyvinula nové produkty zajišťující přerušení tepelného mostu u paty zdiva. Prvek Schöck Novomur® je vhodný pro použití u bytových domů (až 4 podlaží bez dalších výpočtů); pro rodinné domy je k dispozici hospodárný prvek Schöck Novomur® light s nižší únosností (viz. níže článek Novomur Light). Tyto hydrofobní tvárnice se používají u obvodovových i vnitřních stěn. Kladou se jako první základní řada zdiva nad nebo pod stropem suterénu a slouží zároveň jako ochrana proti vzlínající vlhkosti, a to už v době výstavby.

Tvárnice Schöck Novomur® vytvářejí suchý a energeticky úsporný základ moderních budov. Oproti běžnému zdivu s vysokou objemovou hmotností (λ ≈ 1,0 W/(Km)) vykazuje Schöck Novomur® mnohem příznivější hodnoty součinitele tepelné vodivosti (λ ≈ 0,286 W/(Km)), což odpovídá zlepšení tepelně-izolačních vlastností o 75 - 80 procent. Následkem výrazného zmenšení tepelného toku se snižuje riziko vzniku plísní a stavebních poruch na minimum. Prvky jsou dodávány pro všechny běžné tloušťky zdiva - 11,5 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 24 cm – a v délce 0,75 m. Styčné spáry na pero a drážku zaručují přesnou a snadnou montáž; zdění lze provádět na tenkou spáru nebo na normální maltu. Třída pevnosti v tlaku je 20 MPa.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.

Přílohy

Stavební fyzika
Stavební fyzika
Tech. informace
Tech. informace
Osvědč.o SHODĚ Schock Novomur 1.1.2013 želex
Osvědč.o SHODĚ Schock Novomur 1.1.2013 želex

Přerušení tepelných mostů - isonosníky > NOVOMUR prvky na přerušení tepelných mostů u paty zdiva

Schöck Novomur® light - odlehčená varianta pro výstavbu rodinných domů

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Novomur® light - odlehčená varianta pro výstavbu rodinných domů

Pro vyloučení tepelných mostů u paty zdiva

Je-li zdivo založeno na základech nebo nevytápěném suterénu, vzniká v oblasti paty zdiva masivní tepelný most. Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na tepelně-izolační vlastnosti je nutno tento detail účinně tepelně izolovat, aby se zabránilo tvorbě plísní, vzniku stavebních škod a zbytečně vysokým nákladům na vytápění.

Společnost Schöck proto vyvinula nové produkty zajišťující přerušení tepelného mostu u paty zdiva. Prvek Schöck Novomur® je vhodný pro použití u bytových domů; pro rodinné domy je k dispozici hospodárný prvek Schöck Novomur® light s nižší únosností. Tyto hydrofobní tvárnice se používají u obvodovových i vnitřních stěn. Kladou se jako první základní řada zdiva nad nebo pod stropem suterénu a slouží zároveň jako ochrana proti vzlínající vlhkosti, a to už v době výstavby.

Účinná tepelná izolace (λ ≈ 0,189 W/(Km)), snadné provádění, vysoká stabilita a únosnost (třída pevnosti v tlaku = 6 MPa) – tato kombinace je zárukou úsporného řešení s dlouhou životností: Schöck Novomur® light. Podobně jako Novomur® nejsou tyto tvárnice prakticky vůbec nasákavé, čímž chrání navazující zdivo před pronikáním vody, která se během provádění stavby shromažďuje na stropu suterénu.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.

Přílohy

Stavební fyzika
Stavební fyzika
Tech. informace Novomur light
Tech. informace Novomur light
Osvědč.o SHODĚ Schock Novomur 1.1.2013 želex
Osvědč.o SHODĚ Schock Novomur 1.1.2013 želex