O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky
Antivibrační materiály; tlumení kročejového hluku > Antivibrační rohože

Antivibrační rohože pro průmysl a stavebnictví

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Oblast průmyslu je rovněž velmi široká a také zde je především vhodné využít tlumicích a elastických vlastností pryže. Membrány a pásy se velmi úspěšně používají jako podkladová, dilatační nebo jednoduše dělicí vrstva mezi zdrojem vibrací (hluku) a okolní stavbou, resp. zařízením. Desky nebo membrány jsou navíc vhodné i z hlediska protihlukového. Elastické desky nebo pásy nalézají široké uplatnění v oblasti průmyslu, dopravy a stavebnictví, nejlépe jako materiály potlačující vibrace (např. do základů strojů, budov, kolejišť, distanční pásy, protiskluzové pásy apod.). Lze je dodávat podle technických požadavků zákazníka v rozměrech 2000x1000 mm (nebo v menších přířezech na zakázku) a v tloušťkách od 4 do 60 mm.

Způsob aplikací (pokládky) je závislý na druhu použití, ve své podstatě je ale třeba vždy pamatovat na to, že pryžové membrány jakékoliv tvrdosti a houževnatosti vždy potřebují pevný podklad, vůči kterému tvoří izolační vrstvu. Lze je lepit či mechanicky upevňovat na konstrukce, volně pokládat (např. vodorovné antivibrační podložky strojů a zařízení), nebo se mohou i zalít čerstvým betonem (statické izolace základů staveb, nosníků, pilířů, vozovek, betonové patky pro uložení průmyslových strojů apod.....). Při těchto aplikacích opět připomínáme, že pryžové membrány a pásy je možné i přímo na místě jednoduchou formou řezat, dělit či jinak upravovat. K tomu jsou nejvhodnější rovné či ruční rotační nože (bezzubové).