O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

Schöck Isokorb® přerušení tepelných mostů - úvod, přehled prvků

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Nosný tepelně-izolační prvek pro vykonzolované stavební konstrukce.

Prvek Schöck Isokorb® je nosný tepelně-izolační prvek sloužící k termickému přerušení vykonzolovaných stavebních konstrukcí u materiálových přechodů beton-beton, beton-dřevo, beton-ocel a ocel-ocel. Prvek Isokorb® zabraňuje vzniku tepelných mostů a předchází tak tvoření kondenzátu a plísní.

• Beton - beton (izolace 80 mm)
• Beton - beton (izolace 120 mm)
• Beton - dřevo
• Beton - ocel
• Ocel - ocel

Přerušení tepelných mostů

Tepelné mosty jsou častou příčinou stavebních poruch jako je vlhké zdivo a vznik plísní.
Právě u vykonzolovaných konstrukcí, např. u balkónů, dochází často k těmto problémům. V prvku Schöck Isokorb® mají stavební specialisté k dispozici účinné protiopatření. Schöck Isokorb® termicky odděluje stavební konstrukce a je zároveň součástí statického řešení. Proto se o něm hovoří jako o nosném tepelně-izolačním prvku.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® 120 mm beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Pro materiálový přechod beton-beton
Nosný tepelně-izolační prvek s tloušťkou izolantu 120 mm

zlepšení tepelně-izolačních vlastností o 30%*
zlepšení útlumu kročejového hluku o 50%**

Nejnovější generace prvků Schöck Isokorb® zajišťuje napojení balkónu s optimálními tepelně-technickými vlastnostmi a účinným útlumem kročejového hluku. Tyto výrobky spolehlivě splňují neustále rostoucí nároky na tepelnou i akustickou izolaci a výrazně převyšují aktuální požadavky norem.

Napojení balkónu s prvkem Isokorb® XT bylo dokonce certifikováno institutem "Pasivní dům" z německého Darmstadtu jako “konstrukce s minimalizovanými tepelnými mosty”. Nyní je tedy možno realizovat volně vyložené balkóny i u pasivních domů.

* Průměr hodnot ekvivalentního Req pro prvky typu KXT a QXT ve srovnání s odpovídajícími prvky Schöck Isokorb® typu K a Q tloušťky 80 mm.

** Ve srovnání s odpovídajícími typy prvků Schöck Isokorb® tloušťky 80 mm a výšky 180 mm, vztaženo na ΔLn,v,w.


Schöck Isokorb® KXT s HTE modulem (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® KXT s HTE modulem (izolace 120 mm) beton-beton

Pro volně vyložené balkóny.

Schöck Isokorb® typ KXT: tepelně i akusticky izolující prvek pro volně vyložené železobetonové balkóny

Schöck Isokorb® typ KXT s tlakovým ložiskem HTE a tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkóny, který přenáší ohybové momenty a posouvající síly. Díky tvaru smykové výztuže nahrazuje potřebu lemovacích otevřených třmínků na balkónové straně, jejichž užití je jinak nutné. Prvek není schopen přenášet krouticí momenty.

Optimalizace modulu HTE (High Thermal Efficiency) - díky nové receptuře vysokopevnostního betonu vyztuženého mikroskopickými nerozovými vlákny s kamenivem Kronolith došlo ke 40% zlepšení tepelně-izolačních vlastností při zachování původní velikosti přůřezu. Dalšími pozitivními vlastnostmi modulu HTE je jeho nadprůměrná únosnost a atestovaná dlouhodobá bezpečnost. Je proto ideální kombinací vysoké únosnosti a optimální tepelné izolace. Toto progresivní konstrukční řešení je jedním z hlavních důvodů pro velmi nízkou tepelnou vodivost Isokorbu® XT.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ KFXT (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ KFXT (izolace 120 mm) beton-beton

Pro prefabrikované balkóny

Schöck Isokorb® typ KFXT s tlakovým ložiskem HTE a tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkóny skládající se z několika částí, který byl vyvinut speciálně pro zabudování do filigránu. Prvek přenáší ohybové momenty a posouvající síly, není však schopen přenášet krouticí momenty.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ KXT-HV (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ KXT-HV (izolace 120 mm) beton-beton

Pro balkóny snížené oproti stropní desce

Schöck Isokorb® typ KXT-HV s tlakovým ložiskem HTE a tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkóny nebo markýzy snížené oproti stropní desce. K dispozici jsou také typy pro balkóny nadvýšené oproti stropní desce a prvky kotvené do stěn.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ KXT-BH (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ KXT-BH (izolace 120 mm) beton-beton

Pro balkóny nadvýšené oproti stropní desce

Schöck Isokorb® typ KXT-BH s tlakovým ložiskem HTE a tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkóny nebo markýzy nadvýšené oproti stropní desce. K dispozici jsou také typy pro balkóny snížené oproti stropní desce a prvky kotvené do stěn.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ KXT-WO (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ KXT-WO (izolace 120 mm) beton-beton

Pro kotvení do železobetonových stěn

Schöck Isokorb® typ KXT-WO s tlakovým ložiskem HTE a tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkóny nebo markýzy kotvené do stěn nad úrovní balkónu. K dispozici jsou také typy pro balkóny kotvené do stěn pod úrovní balkónu a prvky výškově odskočené oproti stropní desce.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ KXT-WU (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ KXT-WU (izolace 120 mm) beton-beton

Pro kotvení do železobetonových stěn

Schöck Isokorb® typ KXT-WU s tlakovým ložiskem HTE a tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkóny nebo markýzy kotvené do stěn pod úrovní balkónu. K dispozici jsou také typy pro balkóny kotvené do stěn nad úrovní balkónu a prvky výškově odskočené oproti stropní desce.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ QXT (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ QXT (izolace 120 mm) beton-beton

Pro podepřené předsazené konstrukce

Schöck Isokorb® typ QXT s tlakovým ložiskem HTE a tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro podepřené balkóny a lodžie přenášející posouvající síly resp. velké posouvající síly působící lokálně.

K dispozici jsou následující typy QXT:

QXT: pro přenášení kladných posouvajících sil u průběžného podepření
QPXT: pro přenášení kladných posouvajících sil u bodového podepření
QXT+QXT: pro přenášení kladných a záporných posouvajících sil u průběžného podepření
QPXT+QPXT: pro přenášení kladných a záporných posouvajících sil u bodového podepření
QPZXT: pro přenášení kladných posouvajících sil u bodového podepření a napojení bez přenosu tlakových sil

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ HPXT (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ HPXT (izolace 120 mm) beton-beton

Doplňkový modul

Schöck Isokorb® typ HPXT s tloušťkou izolantu 120 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro lokální přenášení návrhových horizontálních sil působících rovnoběžně s obvodovou stěnou nebo i kolmo k ní. Je doplňkem standardních prvků, jako je např. Schöck Isokorb® typ KXT, typ QXT nebo typ QPXT.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


Schöck Isokorb® typ DXT (izolace 120 mm) beton-beton

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Schöck Isokorb® typ DXT (izolace 120 mm) beton-beton

Pro desky pronikající do stropních polí

Schöck Isokorb® typ DXT je nosný tepelně-izolační prvek pro balkónové desky pronikající do stropních polí. Přenáší kladné i záporné ohybové momenty a kladné i záporné posouvající síly, není však schopen přenášet krouticí momenty.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.