O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky
Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

MasterSeal NP474 (dříve PCI Elritan 140)

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

MasterSeal NP474 (dříve PCI Elritan 140)

Jednokomponentní polyuretanový tmel pro fasádní a podlahové spáry.
MasterSeal NP 474 je 1K PUR tmel určený pro konstrukční spáry podlah a betonových dílců.
Vytvrzuje za vlivem atmosferické vlhkosti a po vytvrdnutí vykazuje dobrou chemickou a mechanickou odolnost a elastické chování.

Rozsah použití
• pro vnitřní i venkovní použití
• Pro vyplnění spar v podlahách a v dilatačních spá- rách budov a stavebních konstrukcí
• Nezpůsobuje korozi
• Pro pochozí a pojížděné plochy (např.parking)
• Pro sklady a výrobní prostory
• Pro spárování keramické dlažby vystavené dopravní zátěži (např. veřejné plochy, nákupní centra)
• Pro střední chemické a mechanické zatížení (např.velkokuchyně, garáže).
• Pro plochy trvale ponořené do vody.

Vlastnosti
• Jednokomponentní – jednoduché, snadné použití
• Dobrá mechanická a chemická odolnost (viz tabulky).
• Výborná adheze k podkladu I bez použití primeru – viz odstavec “penetrace”
• Rychle vytvrzuje
• Vytváří hladký avšak nelesklý povrchC
• Vysoké zpětné přetvoření.
• Dobrá odolnost vůči stárnutí a UV záření

Aplikace
Tmel se aplikuje ruční nebo pneu pistolí. Jitrnice s tmelem se vloží do vhodné spárovací pistole, uřízne se koncový uzávěr na samém konci, zašroubuje se tryska na pistoli a seřízne se pak na vhodný výtlačný průřez, odpovídající šířce spáry a tmel se vytlačuje. Přitom se postupuje od nejhlubšího místa směrem k povrchu, tmel je přitlačován k podkladu bočních stěn, aby byla zajištěna dobra adheze a bylo zabráněno vměstnání vzduchu do boční plochy spáry. MasterSeal NP 474 se používá pro horizontální i vertikální spáry do šířky cca 35 mm. V případě širších spar se tmel aplikuje nejprve na boční stěny a přitlačí se vhodnou lžící ke stěnám, pro získání potřebné adheze. Pak se celý profil doplní dalším tmelem a znovu uhladí.

Příprava podkladů
Všechny podklady (nové i staré) musí být strukturálně zdravé, soudržné, bez cement. mléka a volných částic, zbavené oleje, nečistot, stop po pneumatikách, starých nátěrů a dalších vrstev snižujících adhezi.

Skladování
Skladujte v suchém a chladném skladu

Přílohy

TL _MasterSeal NP 474_5.8.2019.pdf
TL _MasterSeal NP 474_5.8.2019.pdf

Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

MasterSeal P147 (dříve PCI ELASTOPRIMER 110)

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

MasterSeal P147 (dříve PCI ELASTOPRIMER 110)

Jednosložkové adhézní podkladové penetráce pro MasterSeal NP 474

Popis výrobku
• Pro vnitřní i venkovní použití.
• Do spár na stěnách, podlahách a stropech.
• Jako penetrace boků spár před nanesením spárovacích hmot MasterSeal NP 474.
• MASTERSEAL P 137 na hutné, nesavé podklady. do trvale vlhkých prostor.
• MASTERSEAL P 147 na porézní, savé podklady.

vlastnosti a výhody
• Zlepšuje přilnavost MASTERSEAL NP 474 na různé podklady.
• Umožňuje trvanlivé těsnění styčných spár a dilatačních spár, také na problematických podkladech.
• Jednosložková, jednoduše se aplikuje.

Příprava podkladu
• Podklad musí být čistý, suchý, pevný a bez prachu, volných částic, olejů, mastnot a nečistot. Musí být splněny podmínky na připravenost podkladu dle příslušných výrobních listů jednotlivých těsnících hmot.

Zpracování MasterSeal P147
1. Okraje spár před penetrací kvůli ochraně před znečištěním oblepit samolepicí páskou.
2. Penetrace se dodává ve stavu připraveném k použití (Míchání není nutné).
3. MASTERSEAL P 137 / P 147 nanést na připravený podklad štětcem a nechat odvětrat. Následně během doby lepivosti penetračního nátěru aplikovat těsnící hmotu postupem uvedeným v příslušném technickém listu (doby - viz tabulka "Technické údaje").

Přílohy

TL _MasterSeal P 147_5.8.2019.pdf
TL _MasterSeal P 147_5.8.2019.pdf

Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

Adeka P-201 - montážní bobtnavý těsnící tmel

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

DRUH:
jednokomponentní, bobtnavá pastovitá těsnící hmota.

POUŽITÍ:
• pro utěsnění pracovních spár a prostupů
• těsnění okolo ocelových nosníků a sloupů
• těsnění dilatací v místech použití dilatačních kovů (např. kovotahy, …)
• těsnění spár mezi prefabrikáty
• sanace netěsněných dilatací
• montáž podzemních světlíků
• zabezpečení přírub, těsnících profilů a těsnících plechů

VÝHODY:
• jednoduchá instalace
• kartuše s výrobkem je okamžitě připravená k aplikaci pomocí vytlačovacích pistolí standardních velikostí

ADEKA P-201 se vyznačuje především kontinuálním regulovaným bobtnáním a vysokou elastickou tvárností i v nabobtnalém stavu. Je odolná vůči velkému množství rozpouštědel a chemikálií.
Výborná přilnavost k betonu, kovu, plastům. Dá se aplikovat na vlhké podklady. Odpadá nutnost aplikací základových primerů.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze: Uretan-Prepolymerizát
Barva: šedá
Hustota: 1,28 ± 0,15 g/m3
Tvrdost podle Shore A: 35 ± 10 (po vytvrzení)
Průtažnost: min. 500 %
Pevnost v tahu: min. 2,45
Lineární faktor bobtnání: 1,3
Viskozita: 3600 ps při 25°C
Přírůstek objemu [%]: 120 ± 20 (viz. graf)
Vytvrzování: cca. 1 mm / 24 hodin při 20°C a 60% relativní vlhkosti
Teplotní odolnost: -30°C až +60°C
Toxické vlivy na okolní prostředí: žádné
Skladování: při teplotách do 30 C, v suchém a mrazuvzdorném prostředí, chráněném před přímým působením slunce
Balení: jednotlivě; 320 ml kartuše; 1 karton = 6 kartuší

Přílohy

TL ADEKA P-201_ 8_2019_ŽELEX.pdf
TL ADEKA P-201_ 8_2019_ŽELEX.pdf
Prohlášení o shodě Adeka P201_zelex_3.1.2018
Prohlášení o shodě Adeka P201_zelex_3.1.2018

Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

MQ 100 master - bentonitové bobtnající těsnění

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Oblasti použití
• při aplikaci bentonitových těsnících pásů - eliminuje nerovnosti podkladu a zajišťuje dokonalý kontakt s betonovou plochou a těsnícím pásem
• pro lepení těsnících pásů v pracovních a dělících spárách
• pro podlepování přesahu bentonitových rohoží a geotextílií
• k utěsnění kabelových a trubkových průchodů i k vyplnění dutin a jiných trhlin v pozemních, inženýrských a vodních stavbách

Návod k použití:
Nanáší se přímo na styčné plochy stěrkou nebo vytlačovací pistolí z kartuše. Podklad na který je MQ 100 MASTER nanášen musí být suchý (maximálně vlhký), zbaven prachu a mastných nečistot.

Složení materiálu:
Lepící a těsnící tmel šedé barvy MQ 100 MASTER je vyroben na bázi bentonitu, obsahující jako emulgátor anionaktivní tenzid. Vyznačuje se vysokou elastickou přilnavostí a lepící schopností. Díky svému chemickému složení má schopnost při kontaktu s vodou expandovat.

Barva:
černá, tmavá šedá

Skladování:
maximálně 18 měsíců bez změny vlastností; skladování v suchých podmínkách.
Při skladování a zpracování není hořlavý ani toxický.
Teplota skladování a zpracování +1°C až 30°C.

Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nevhodnou manipulací a skladováním.

Balení:
kartuš 310 ml, salám 600 ml, kbelík 1 kg

Přílohy

TL MQ100 9_2014 želex
TL MQ100 9_2014 želex
Osvědč.o shodě MQ100_9_2012
Osvědč.o shodě MQ100_9_2012

Těsnění pracovních a dilatačních spar > Tmely do spár a spojů + příslušenství

Těsnící profil do dilatačních spár

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Těsnící profil do dilatačních spár (Mirelon) je kruhového průřezu od Ø 15 - 50 mm a v balení od 30 - 100 m nebo v délkách 2 m.